Werkwijze

 

Het thema van het werk van Truus Wilders-IJlst is de mens. En dan vooral zijn innerlijk, zijn emoties. Daarom fascineren ruggen haar zeer. Daaraan kun je namelijk heel goed iemands gemoedstoestand aflezen. Wat zij dan ziet, wil zij overbrengen in het beeld, zodat dezelfde emotie in het werk zit en anderen kan bereiken. Daarin onderscheidt zij zich heel duidelijk van de moderne kunst. Die staat min of meer op zich. Truus Wilders-IJlst vindt het fijn dat haar werk gebruikt wordt. Zij merkt dat haar beelden mensen bemoedigen of troosten. Het beeld 'de nieuwe mens' krijgt soms een plaats in een kerkdienst en zo blijkt kunst de boodschap  te verduidelijken. Ieder beeld begint bij iets dat haar raakt. De worsteling is dan om dat vorm te geven. Soms heeft ze direct een idee. Vaak moet ze lang zoeken naar de essentie van het onderwerp. Truus Wilders-IJlst vecht dan net zo lang met de materie tot de kern en de emotie in haar werk zitten. Beeldhouwen is een grote rijkdom. Het is geweldig om de mooie en moeilijke dingen van het leven zo vorm te geven dat anderen er iets aan hebben, er iets mee kunnen.