Telefoon - 1980

Het contact tussen Truus Wilders-IJlst en haar moeder verliep vaak via de telefoon. Dat heeft haar geïnspireerd tot het maken van het beeld ‘De telefoon'. De liefde tussen moeder en dochter wordt op deze wijze schitterend gekarakteriseerd: de telefonerende vrouw wil wel door de telefoon kruipen voor contact.

Krachtmeting -1983

Oude Dame - 1983

Eenzaamheid - 1984

Klein, handzaam beeldje waarin veel mensen zich herkennen en waardoor ze zich toch getroost voelen.

Puber - 1986

Portret - 1988

Schaaksimultaan - 1988

Schaakspel - 1989

Echtscheiding - 1989

Scheiding - 1989

Please reload