Gezin

In een gezin is het bouwen aan relaties belangrijk. Truus Wilders-IJlst maakt zich zorgen over het gezin van tegenwoordig. “Wij hebben weinig tijd voor elkaar. Zelfs in het weekend hebben wij het druk en slepen onze kinderen van hot naar her. Hebben wij nog tijd om Gods boodschap aan onze kinderen door te geven?” Dit beeld is een pleidooi om samen erop uit te trekken. Heb aandacht en tijd voor elkaar.

De Kat - 1993

Dit beeld geeft het zinnelijke karakter van de kat weer. Alleen katachtigen kunnen deze houding aannemen. Op en top kat.

Afhankelijkheid - 1996

Jacqueline - 1998

Vertrouwen - 1999

Please reload